הכנת הארגון לשוק העבודה המשתנה

הכנת הארגון לשוק
העבודה המשתנה

ייעול תהליכי גיוס ומיון עובדים

ייעול תהליכי גיוס ומיון עובדים חיוני להצלחה בשוק העבודה המשתנה. זה עשוי להיות כרוך בפיתוח אסטרטגיות גיוס חדשות, כגון שימוש במדיה חברתית ובכלים דיגיטליים אחרים כדי להגיע לקהל רחב יותר. זה עשוי להיות כרוך גם בפיתוח קריטריוני בחירה חדשים ושימוש בניתוח נתונים כדי לזהות את המועמדים הטובים ביותר לכל תפקיד.