ניהול הון אנושי בשוק עבודה משתנה

הכנת הארגון לשוק העבודה המשתנה

סגנון ניהול ההון האנושי הקיים והשינויים התפיסתיים של העובדים ביחס לשוק העבודה מציבים אתגר ממשי בפני כל ארגון בגיוס ושימור עובדים איכותיים. אתגר שניתן לעבור בהצלחה עם הכנה ורכישת הכלים והידע להתמודדות עם שוק העבודה המשתנה.

שוק העבודה הממשיך להתפתח ולהשתנות מתמודד עם תמורות גדולות המחייבות ארגונים להסתגל כדי להישאר תחרותיים. אחד הגורמים החשובים ביותר בתהליך זה הוא ההון האנושי. האנשים שעובדים בחברה הם הנכס היקר ביותר שלה וניהולם ביעילות יכול להיות המפתח להצלחה בסביבה המשתנה במהירות.

האסטרטגיה להיערכות לשוק העבודה המשתנה מתחיל בבחינה ארגונית ובתכנון המשאב האנושי בראייה צופת פני שינויים טכנולוגיים משמעותיים, שינויים דמוגרפיים, גלובליזציה ועוד.