הכנת הארגון לשוק העבודה המשתנה

הכנת הארגון לשוק
העבודה המשתנה

הגדרת תפקידים ומבנה ארגוני

הגדרת תפקידים ומבנה ארגוני היא שלב קריטי נוסף בהיערכות לשוק העבודה המשתנה. הדבר כרוך בקביעת אחריותו של כל עובד, קשרי הגומלין בין העובדים והיחידות המקצועיות ומבנה הארגון בכללותו. מבנה ארגוני נכון יכול לעזור ולהבטיח שכולם פועלים לקראת אותן מטרות ושהארגון בנוי בצורה שתומכת במשימותיו ובערכיו על מנת להשיג את היעדים שהוגדרו.