הכנת הארגון לשוק העבודה המשתנה

הכנת הארגון לשוק
העבודה המשתנה

בחינה ארגונית

השלב הראשון בהיערכות לשוק העבודה המשתנה הוא ביצוע בדיקה יסודית של הארגון. זה כולל ניתוח החוזקות והחולשות של החברה, זיהוי תחומים שבהם קיים סיכוי רב לשינוי בצורך התפקיד בעתיד והערכת הכישורים והיכולות הנדרשים מהעובדים הנוכחיים מול הכישורים והיכולות שיידרשו מהם בעתיד. תהליך זה יסייע לארגונים לזהות פערים בכוח העבודה שלהם ולפתח אסטרטגיות למילוי פערים אלו.