מכרזים

סוגי מכרזים וייעודם

ישנם מספר סוגים של מכרזים, לכל מכרז מטרה משלו. ישנם מכרזים פומביים, מכרזים סגורים, מכרזי מאגר  ומכרזים עם אפשרות לניהול משא ומתן. הבנת סוגי המכרזים השונים ומטרתם יכולה לסייע לארגונים לבחור את סוג המכרז עם הערך המירבי עבור הארגון.