מכרזים

כתיבה ועריכה של המכרז

כתיבה ועריכה של מסמכי המכרז חיונית להצלחה הליך המכרז. הדבר כרוך בפיתוח מסמכים ברורים ותמציתיים המתארים את דרישות התפקיד, את קריטריוני ההערכה ואת לוחות הזמנים לכל שלב. תהליך זה נועד להבטיח שספקים פוטנציאליים יבינו את דרישות התפקיד ויפתחו הצעות מתאימות.