מכרזים

אפיון מיטבי של השירות הנדרש

בתהליך המכרז, הגדרה מדויקת של השירות הנדרש היא קריטית כדי להבטיח שספקים פוטנציאליים יבינו את דרישות התפקיד ויוכלו לפתח הצעות מתאימות. מדובר בפיתוח תיאור ברור ותמציתי של השירות הנדרש, לרבות היקף העבודה, התוצרים הנדרשים וכל מידע רלוונטי אחר. הגדרה מדויקת אף יכולה למנוע אי הבנות ולהבטיח שספקים פוטנציאליים יבינו מה נדרש מהם. הדבר יבטיח יותר מתחרים ותחרות, הצעות זולות יותר (בהיעדר אי ודאות) מדויקות ורלוונטיות מספקים פוטנציאליים.

כדי להגדיר הגדרה מדויקת את השירות הנדרש, על הארגון להתייחס לדברים הבאים:

  1. היקף העבודה: היקף העבודה צריך להיות מוגדר בבירור, כולל המשימות הספציפיות שיש להשלים, התוצאות הצפויות וכל מועדים או אבני דרך.
  2. התוצרים הנדרשים: התוצרים הנדרשים צריכים להיות מוגדרים בבירור, כולל הפורמט וכל דרישה ספציפית.
  3. מידע רלוונטי: יש לכלול כל מידע רלוונטי, כגון התקציב, כל אילוצים או מגבלות, וכל גורם אחר שעלול להשפיע על הפרויקט.

על ידי אפיון נכון והגדרה ברורה ותמציתית של השירות הנדרש, הארגון יכול להבטיח שלספקים פוטנציאליים תהיה הבנה מלאה וודאות לגבי השירותים שעליו לספק, כך יוכלו לפתח הצעות אטרקטיביות העונות לצרכי הארגון. מכרז שתוכנן ובוצע באופן מיטבי יבטיח ביצוע מוצלח של הפרויקט שמוכרז.

תכנון כוח אדם

תכנון כוח אדם הוא אסטרטגיה חשובה נוספת להיערכות לשוק העבודה המשתנה. זה כולל ניתוח צורכי כוח אדם ופיתוח תוכניות לגיוס, הכשרה ושימור עובדים בראייה הצופה את פני העתיד. זה עשוי להיות כרוך בשינויים בהקצאה מחדש של המשאב האנושי והגדרתו מחדש, תכנון ויישום תוכניות לשימור וגיוס עובדים בעלי כישורים שביכולתם לתת מענה לאתגרים העומדים בפתח בפני ארגונים רבים.

סקר לזיהוי ספקים פוטנציאליים

השלב הראשון בתהליך המכרז הוא ביצוע סקר לאיתור ספקים פוטנציאליים. הסקר כרוך באיתור ומיפוי ספקים פוטנציאליים, ניתוח היכולות שלהם ופיתוח רשימה קצרה של אלו המתאימים ביותר לתפקיד. תהליך זה יכול לעזור להבטיח שהארגון יבחר את הספק הטוב ביותר לתפקיד.

מדיניות הליך הרכש והשירותים

מערכת של קווים מנחים ונהלים שארגון פועל לפיהם כדי להבטיח שתהליכי הרכש יהיו שקופים, הוגנים ויעילים. המדיניות מתווה את גישת הארגון לרכש, לרבות השלבים המעורבים, התפקידים והאחריות של המעורבים ולוחות הזמנים לכל שלב. מדיניות רכש מתוכננת היטב יכולה לעזור להבטיח שהארגון ישיג את הסחורות והשירותים הדרושים לו במחיר הטוב ביותר, תוך מזעור הסיכון להונאה, שחיתות ושיטות לא אתיות אחרות. המדיניות יכולה גם לסייע להבטיח שספקים פוטנציאליים יזכו ליחס הוגן ושתהליך הרכש יהיה שקוף ופתוח לתחרות.

מרכיבים מרכזיים של מדיניות רכש עשויים לכלול:

  1. נהלים – המדיניות צריכה לפרט את הליכי הרכש שהארגון יפעל, לרבות השלבים הכרוכים בתהליך הרכש, התפקידים והאחריות של המעורבים ולוחות הזמנים לכל שלב.
  2. סטנדרטים אתיים – תיאור הסטנדרטים האתיים שהארגון מצפה מעובדיו ומספקיו, לרבות מחויבות לשקיפות, הוגנות ויושרה.
  3. בחירת ספקים – פירוט הקריטריונים שבהם ישתמש הארגון לבחירת ספקים, לרבות הכישורים, הניסיון והרקורד שלהם.
  4. ניהול חוזים – תיאור הנהלים שהארגון יפעל על מנת לנהל את ההסכם עם ספקים, לרבות מעקב אחר ביצועים, חוות דעת עיתיות, SLA, פתרון מחלוקות והבטחת עמידה בהתחייבויות חוזיות.
  5. ניהול סיכונים – תיאור הנהלים לניהול סיכונים הקשורים לרכש ופיתוח אסטרטגיות להפחתת סיכונים וניטור חשיפת סיכונים.

מדיניות רכש מתוכננת היטב יכולה לסייע להבטיח שהארגון ישיג את הסחורות והשירותים הדרושים לו במחיר הטוב ביותר, תוך מזעור הסיכונים הכרוכים ברכש, תוך יחס הוגן לספקים והליך רכש שקוף ופתוח לתחרות.

ניהול עובדים בעידן החדש

השינויים התפיסתיים של העובדים בעידן החדש במיוחד, דורש גישה שונה מבעבר בניהול עובדים. זה עשוי לכלול מתן יותר אוטונומיה וגמישות לעובדים, פיתוח מדדי ביצועים חדשים ויצירת תרבות של חדשנות ולמידה מתמשכת. זה עשוי להיות כרוך גם בפיתוח סגנונות מנהיגות חדשים המתאימים יותר לשוק העבודה המשתנה.

סוגי מכרזים וייעודם

ישנם מספר סוגים של מכרזים, לכל מכרז מטרה משלו. ישנם מכרזים פומביים, מכרזים סגורים, מכרזי מאגר  ומכרזים עם אפשרות לניהול משא ומתן. הבנת סוגי המכרזים השונים ומטרתם יכולה לסייע לארגונים לבחור את סוג המכרז עם הערך המירבי עבור הארגון.

מודלים כלכליים להצלחת השירות

מודלים כלכליים הם קריטיים להצלחת מכרזים שכן הם מסייעים לארגונים להעריך את העלויות והתועלת של השירות הנרכש. על ידי שימוש במודלים כלכליים, ספקים יתומרצו להגביר את היקף השירותים הנדרש או כל מדד אחר שייקבע על ידי הארגון, כך הארגון ישיג את מטרות הרכש ויקבל את התמורה הטובה ביותר לכסף.

ניהול ביצוע המכרז

ניהול ביצוע המכרז הוא קריטי להצלחתו. הדבר כולל מעקב אחר התקדמות המכרז, עמידת הספק ב SLA שנקבע, רמת שביעות רצון מהתקשורת עם הספק ועוד. תהליך זה יכול לעזור להבטיח שהארגון יבחר את הספק הטוב ביותר לתפקיד ותהליך הרכש יהיה שקוף, הוגן ויעיל.

לסיכום, מכרזים הם חלק מהותי מתהליך הרכש עבור ארגונים רבים. באמצעות ביצוע סקר לאיתור ספקים פוטנציאליים, פיתוח מדיניות רכש ושירותים, אפיון השירות הנדרש, שימוש במודלים כלכליים להצלחה, כתיבה ועריכה של מסמכי המכרז וניהול ביצוע המכרז, ארגונים יכולים להבטיח רכש מוצלח באמצעות מכרזים.

customer focus

Our Services

Exterior Design

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been Lorem Ipsum is simply dummy text.

minh-pham-OtXADkUh3-I-unsplash.jpg

Living Room

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been Lorem Ipsum is simply dummy text.

Certified Firm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been Lorem Ipsum is simply dummy text.

toa-heftiba-FV3GConVSss-unsplash.jpg

Office Floor

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been Lorem Ipsum is simply dummy text.

הלקוחות שלנו

הלקוחות שלנו

חברות וארגונים בכל סדר גודל מהמגזר הציבורי או המגזר השלישי: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים ממשלתיים וציבוריים ועמותות המגזר השלישי המעוניינים בשיפור יכולת הביצוע, צמיחה עיסקית ופיתוח מנהלים ועובדים.

פרטי התקשרות:

צור קשר