למה מצפים ממך העובדים כיום לעומת העבר

ציפיות העובדים התפתחו באופן משמעותי עם הזמן, ומשקפים שינויים בכלכלה, בחברה ובמקום העבודה. הנה כמה דרכים שבהן ציפיות העובדים כיום שונות מאלו שהיו בעבר:

1. התמקדות רבה יותר באיזון בין עבודה לחיים: העובדים של היום שמים דגש רב יותר על איזון בין עבודה לחיים ביתיים מאשר בעבר. הם מצפים מהמעסיקים שלהם לספק סידורי עבודה גמישים, כגון עבודה מרחוק ולוחות זמנים גמישים, כדי לעזור להם לאזן את העבודה והחיים האישיים שלהם.

2. יותר דגש על פיתוח קריירה: העובדים של היום מתמקדים בפיתוח קריירה יותר מאשר בעבר. הם מצפים מהמעסיקים שלהם לספק הזדמנויות להכשרה, פיתוח וקידום, ולתמוך במאמצים שלהם לצמוח בקריירה שלהם.

3. דגש רב יותר על גיוון והכלה: העובדים של היום מצפים מהמעסיקים שלהם להיות מחויבים לגיוון ולהכלה, ולספק מקום עבודה מסביר פנים ומכיל לכל העובדים, ללא קשר לרקע או זהותם.

4. דגש נוסף על משוב והכרה: העובדים של היום מצפים מהמעסיקים שלהם לתת משוב והכרה קבועים על עבודתם. הם רוצים לדעת מה שלומם ולקבל שבחים והכרה על הישגיהם.

5. יותר דגש על מטרה ומשמעות: העובדים של היום מתמקדים במציאת מטרה ומשמעות בעבודתם יותר מאשר בעבר. הם רוצים לעבוד עבור מעסיקים המחויבים להשפיע לטובה על החברה ושחולקים את הערכים והאמונות שלהם.

6.דגש גדול יותר על טכנולוגיה: לעובדים של היום נוח יותר עם הטכנולוגיה מאשר בעבר, והם מצפים מהמעסיקים שלהם לספק טכנולוגיה וכלים מודרניים שיעזרו להם לבצע את עבודתם בצורה יעילה יותר.

לסיכום, ציפיות העובדים כיום שונות מאלו שהיו בעבר, ומשקפות שינויים בכלכלה, בחברה ובמקום העבודה. העובדים של היום שמים דגש גדול יותר על איזון בין עבודה לחיים, פיתוח קריירה, גיוון והכלה, משוב והכרה, מטרה ומשמעות וטכנולוגיה. מעסיקים שלא ישכילו לפתח מענים אלו ולעמוד בציפיות עלולים לאבד כישרונות מובילים ולחוות מחסור עובדים הולך ומתגבר.