קונפליקטים ומשא ומתן

ניתוח תרחישים אפשריים

מנהלי משא ומתן צריכים להיות מוכנים לתרחישי משא ומתן שונים. עליהם לפתח אסטרטגיות לתרחישים הטובים והגרועים ולהיות מוכנים להסתגל לנסיבות המשתנות. על המשא ומתן לשקול גם את ההשלכות הפוטנציאליות של תוצאות משא ומתן שונות.