קונפליקטים ומשא ומתן

ניתוח תהליכים ושחקנים מרכזיים

כדי לנהל משא ומתן מוצלח, חיוני להבין את התהליכים ואת השחקנים המרכזיים המעורבים במשא ומתן. על הנושא ונותן לנתח את סגנון ניהול המשא ומתן ותהליך קבלת ההחלטות של הצד השני ולזהות את מקבלי ההחלטות המרכזיים. כמו כן, חיוני להבין את דינמיקת הכוח בין הצדדים ואת ההשפעה הפוטנציאלית של גורמים חיצוניים.