קונפליקטים ומשא ומתן

הקמת קואליציות

הקמת קואליציות יכולה להיות אסטרטגיית משא ומתן יעילה. ניתן ליצור קואליציות בין בעלי אינטרסים דומים כדי להגביר את כוח המיקוח או למזער אותו בצד השני. על הנושא ונותן לזהות בעלי ברית פוטנציאליים לרבות בעלי ברית מהצד השני ולפתח אסטרטגיה להקמת קואליציה עימם.