קונפליקטים ומשא ומתן

הכנה למשא ומתן

הכנה היא מרכיב קריטי במשא ומתן מוצלח. לפני כניסה למשא ומתן, חיוני לחקור ולאסוף מידע על האינטרסים (גלויים וסמויים), היעדים וסגנון המשא ומתן של הצד השני. על המשא ומתן לזהות גם את האינטרסים והיעדים שלהם ולפתח אסטרטגיה להשגתן. צוות המשא ומתן צריך להיבחר בקפידה, ולכל  חבר יש תפקיד ואחריות ספציפיים. כמו כן, חשוב לקבוע מראש את מקום המשא ומתן, הזמן וסדר היום.