קונפליקטים ומשא ומתן

גיוס דעת קהל

דעת הקהל יכולה למלא תפקיד משמעותי במשא ומתן, במיוחד בהקשרים פוליטיים וחברתיים. על הנושא ונותן לאסוף את דעת הקהל בנושא המשא ומתן ולהשתמש בה כדי להשפיע על תהליך המשא ומתן. ניתן להעלות את המעורבות ואת דעת הקהל באמצעות תקשורת, מדיה חברתית, קבוצות מיקוד ועוד.