קונפליקטים ומשא ומתן

זיהוי חוזקות וחולשות במשא ומתן

מנהלי משא ומתן צריכים למפות את החוזקות והחולשות שלהם ושל הצד השני ולהיות מודע אליהם. על הנושא ונותן למנף את החוזקות של הארגון אותו הוא מייצג לטובתם ולפתח אסטרטגיות כדי להתגבר על החולשות שלו. כמו כן, חשוב לזהות את נקודות החוזק והחולשה של הצד השני ולהשתמש בהם לפיתוח אסטרטגיית משא ומתן.