אימון וליווי מנהלים

תוכנית אסטרטגית להשגת מטרות ויעדים

לאחר שהוגדרו מטרות ויעדים, על המנהלים לפתח תוכנית אסטרטגית להשגתן. תוכנית אסטרטגית כרוכה במיפוי סיכונים ואתגרים פוטנציאליים, בזיהוי משאבים ותהליכים הדרושים להשגת המטרות והיעדים ומינוי מנהלים האחראים על ביצוע המשימות. המנהלים יתמודדו לרוב עם נסיבות משתנות ויצטרכו כלים ומיומנויות להתאמת התוכנית לשינויים אלו.