אימון וליווי מנהלים

רפורמות ושינויים מבניים וארגוניים

ארגונים רבים נוטים לתת מענה לפעולות השוטפות בלחץ האירועים ואינם "מרימים את הראש" לבחון מחדש תהליכים מיושנים ומבנים ארגוניים שאינם עונים בצורה מיטבית לצורכי הארגון ולהשגת המטרות והיעדים. שינוי ארגוני יכול לכלול משימות חדשות ו/או הקצאה מחדש של משאבים, שינוי תהליכי עבודה שבכוחן אף להביא לארגון מחדש של מחלקות ויצירת תפקידים חדשים. מנהלים חייבים להיות מסוגלים להגדיר תהליכי עבודה ושינויים ארגוניים יעילים ולתקשר שינויים אלו ביעילות לעובדים ולהבטיח שכולם מבינים את תפקידם בהשגת יעדי הארגון.