אימון וליווי מנהלים

ייעול תהליכי עבודה וצמצום בירוקרטיה

לתהליכים אינם יעילים ולבירוקרטיה עלויות גבוהות מצד הארגון ומקבל השירות, היא פוגעת באיכות השירות ולקונפליקטים רבים. ייעול תהליכי העבודה וצמצום הבירוקרטיה משפרים את היעילות והאפקטיביות בכל ארגון. מנהלים חייבים להיות מסוגלים לזהות צווארי בקבוק בארגון, לבטל שלבים מיותרים ולפשט נהלים. זה כרוך בהנחלת כללים כדרך חיים בארגון שיסייעו לזהות תחומים לשיפור ויישום שינויים ויהפכו את הארגון לזריז ומגיב יותר.