אימון וליווי מנהלים

ניהול תהליכים ארגוניים ופרויקטים

ניהול תהליכים ופרויקטים ארגוניים חיוני לארגון על מנת להבטיח סיומם בזמן שנקבע, במסגרת התקציב ובתקני האיכות הנדרשים ולצורך השגת המטרות והיעדים של הארגון.

השגת יעילות מרבית של הפרויקט כרוכה בתכנון, ארגון ופיקוח על הפעילויות והמשימות השונות:

 1. אפיון התהליך או הפרויקט כך שיענה למטרות והיעדים.
 2. פיתוח תוכניות ולוחות זמנים.
 3. הקצאת משאבים וניהול תקציבים.
 4. זיהוי וניהול סיכונים.
 5. ביסוס ומעקב אחר אבני דרך בפרויקט.
 6. תיאום ותקשורת עם שותפים בעלי עניין.
 7. מעקב אחר התקדמות ודיווח על מצב הפרויקט.
 8. הקפדה על השלמת תוצרי הפרויקט בזמן ובמסגרת התקציב.
 9. יישום אמצעי בקרת איכות.
 10. ניהול צוותי פרויקט והנחיית שיתוף פעולה.
 11. הערכת תוצאות הפרויקט וזיהוי תחומים לשיפור.