אימון וליווי מנהלים

הכנת תקציב, ניהול, ניטור ובקרה

הכנת תקציב, ניהול, ניטור ובקרה חיוניים לניהולו היעיל של התקציב. מנהלים חייבים להיות מסוגלים לפתח ולנהל תקציבים, לפקח על ההוצאות בהתאם למשימות והתוכניות ולהבטיח שהקצאת משאבים משיגה את המטרות והיעדים תוך השגת הערך הגבוה ביותר לכל שקל. ניהול יעיל כרוך בניתוח נתונים, פיתוח כלי בקרה וקבלת החלטות מושכלות על סמך המידע הזמין.