אימון וליווי מנהלים

הגדרת מטרות ויעדים בניהול

מטרות ויעדים צריכים להיות מחוברים לחזון הארגון ולייעודו. למנהלים צריכה להיות הבנה ברורה של מה הם מנסים להשיג וכיצד הם מודדים הצלחה. זה כרוך בהגדרת יעדים (ספציפיים, ניתנים למדידה, ניתנים להשגה, רלוונטיים ומוגבלים בזמן) המתואמים עם המשימה, הערכים והחזון של הארגון.