אימון וליווי מנהלים

חונכות ואימון מנהלים חדשים

לא כל המנהלים נוצרו שווים וחלקם "צונחים" לתפקיד ניהולי חדש עם ניסיון ניהולי חסר ומקיף ונתקלים לראשונה באתגרי הניהול. מנהלים אלו עשויים להפיק תועלת מליווי והכוונה כדי לשפר את כישוריהם וביצועיהם ולהשיג את מטרות הארגון. בהיעדר ליווי ואימון מתאים מנהלים חדשים עלולים לבצע טעויות במחזוריות, דבר שיגרור עלות גבוהה לארגון ולמקבלי השירות.

מסיבה זו, חונכות ואימון חיוניים למנהלים חדשים שאינם מכירים את כלי הניהול ואינם מודעים להשפעה הגדולה של השימוש הנכון בכלים אלו להצלחתם ולהצלחת הארגון. מאמן טוב המדריך ומנווט את המנהל, יכול לעזור למנהלים לרכוש מיומנויות וכישורים ספציפיים, לבנות אמון ביכולותיו ולשפר את הביצועים שלהם.

תכנון כוח אדם

תכנון כוח אדם הוא אסטרטגיה חשובה נוספת להיערכות לשוק העבודה המשתנה. זה כולל ניתוח צורכי כוח אדם ופיתוח תוכניות לגיוס, הכשרה ושימור עובדים בראייה הצופה את פני העתיד. זה עשוי להיות כרוך בשינויים בהקצאה מחדש של המשאב האנושי והגדרתו מחדש, תכנון ויישום תוכניות לשימור וגיוס עובדים בעלי כישורים שביכולתם לתת מענה לאתגרים העומדים בפתח בפני ארגונים רבים.

הגדרת מטרות ויעדים בניהול

מטרות ויעדים צריכים להיות מחוברים לחזון הארגון ולייעודו. למנהלים צריכה להיות הבנה ברורה של מה הם מנסים להשיג וכיצד הם מודדים הצלחה. זה כרוך בהגדרת יעדים (ספציפיים, ניתנים למדידה, ניתנים להשגה, רלוונטיים ומוגבלים בזמן) המתואמים עם המשימה, הערכים והחזון של הארגון.

תוכנית אסטרטגית להשגת מטרות ויעדים​

לאחר שהוגדרו מטרות ויעדים, על המנהלים לפתח תוכנית אסטרטגית להשגתן. תוכנית אסטרטגית כרוכה במיפוי סיכונים ואתגרים פוטנציאליים, בזיהוי משאבים ותהליכים הדרושים להשגת המטרות והיעדים ומינוי מנהלים האחראים על ביצוע המשימות. המנהלים יתמודדו לרוב עם נסיבות משתנות ויצטרכו כלים ומיומנויות להתאמת התוכנית לשינויים אלו.

ניהול עובדים בעידן החדש

השינויים התפיסתיים של העובדים בעידן החדש במיוחד, דורש גישה שונה מבעבר בניהול עובדים. זה עשוי לכלול מתן יותר אוטונומיה וגמישות לעובדים, פיתוח מדדי ביצועים חדשים ויצירת תרבות של חדשנות ולמידה מתמשכת. זה עשוי להיות כרוך גם בפיתוח סגנונות מנהיגות חדשים המתאימים יותר לשוק העבודה המשתנה.

רפורמות ושינויים מבניים וארגוניים

ארגונים רבים נוטים לתת מענה לפעולות השוטפות בלחץ האירועים ואינם "מרימים את הראש" לבחון מחדש תהליכים מיושנים ומבנים ארגוניים שאינם עונים בצורה מיטבית לצורכי הארגון ולהשגת המטרות והיעדים. שינוי ארגוני יכול לכלול משימות חדשות ו/או הקצאה מחדש של משאבים, שינוי תהליכי עבודה שבכוחן אף להביא לארגון מחדש של מחלקות ויצירת תפקידים חדשים. מנהלים חייבים להיות מסוגלים להגדיר תהליכי עבודה ושינויים ארגוניים יעילים ולתקשר שינויים אלו ביעילות לעובדים ולהבטיח שכולם מבינים את תפקידם בהשגת יעדי הארגון.

הכנת תקציב, ניהול, ניטור ובקרה

הכנת תקציב, ניהול, ניטור ובקרה חיוניים לניהולו היעיל של התקציב. מנהלים חייבים להיות מסוגלים לפתח ולנהל תקציבים, לפקח על ההוצאות בהתאם למשימות והתוכניות ולהבטיח שהקצאת משאבים משיגה את המטרות והיעדים תוך השגת הערך הגבוה ביותר לכל שקל. ניהול יעיל כרוך בניתוח נתונים, פיתוח כלי בקרה וקבלת החלטות מושכלות על סמך המידע הזמין.

שימוש בנתונים (DATA) כדרך חיים בארגון

"נתונים מספרים סיפור" ומנהלים חייבים להכיר את עוצמתו ותרומתו של מידע זה. על המנהל להיות מסוגל לאסוף, לנתח ולזהות מגמות ומשמעותם כדי לקבל החלטות מושכלות. שימוש בכלים לניתוח נתונים יסייע בפיתוח מדדי ביצועים מרכזיים ומעקב אחר התקדמות הארגון בביצוע בהשגת המטרות והיעדים.

ייעול תהליכי עבודה וצמצום בירוקרטיה

לתהליכים אינם יעילים ולבירוקרטיה עלויות גבוהות מצד הארגון ומקבל השירות, היא פוגעת באיכות השירות ולקונפליקטים רבים. ייעול תהליכי העבודה וצמצום הבירוקרטיה משפרים את היעילות והאפקטיביות בכל ארגון. מנהלים חייבים להיות מסוגלים לזהות צווארי בקבוק בארגון, לבטל שלבים מיותרים ולפשט נהלים. זה כרוך בהנחלת כללים כדרך חיים בארגון שיסייעו לזהות תחומים לשיפור ויישום שינויים ויהפכו את הארגון לזריז ומגיב יותר.

בניית "שולחן עבודה" וכלי בקרה

בניית "דסק" וכלי בקרה חיוניים לכל מנהל. מנהלים חייבים להיות מסוגלים לעקוב אחר ההתקדמות לקראת יעדים ומטרות, לזהות עיכובים, סיכונים ואתגרים פוטנציאליים ולנקוט מיידית בפעולות מתקנות בעת הצורך. הדבר כרוך בהגדרה ופיתוח כלי בקרה, כגון לוחות מחוונים המספקים מידע בזמן אמת על ביצועי הארגון.

לסיכום, אימון וליווי מנהלים חיוניים לניהול אפקטיבי. הגדרת ומטרות נכונה, פיתוח תכנית אסטרטגית ויישומה, ניהול יעיל של תקציב ונתונים ובניית כלי בקרה יכולים לשפר את התהליכים וכישורי המנהלים ולהשיג את מטרותיהם.

ניהול תהליכים ארגוניים ופרויקטים

ניהול תהליכים ופרויקטים ארגוניים חיוני לארגון על מנת להבטיח סיומם בזמן שנקבע, במסגרת התקציב ובתקני האיכות הנדרשים ולצורך השגת המטרות והיעדים של הארגון.

השגת יעילות מרבית של הפרויקט כרוכה בתכנון, ארגון ופיקוח על הפעילויות והמשימות השונות:

 1. אפיון התהליך או הפרויקט כך שיענה למטרות והיעדים.
 2. פיתוח תוכניות ולוחות זמנים.
 3. הקצאת משאבים וניהול תקציבים.
 4. זיהוי וניהול סיכונים.
 5. ביסוס ומעקב אחר אבני דרך בפרויקט.
 6. תיאום ותקשורת עם שותפים בעלי עניין.
 7. מעקב אחר התקדמות ודיווח על מצב הפרויקט.
 8. הקפדה על השלמת תוצרי הפרויקט בזמן ובמסגרת התקציב.
 9. יישום אמצעי בקרת איכות.
 10. ניהול צוותי פרויקט והנחיית שיתוף פעולה.
 11. הערכת תוצאות הפרויקט וזיהוי תחומים לשיפור.

בחינות כלכליות

ארגונים נדרשים לבצע בדיקות כלכליות כדי לוודא ריווחיות ומיקסום היעילות והאפקטיביות של התהליכים והמשאבים.

יעילות כלכלית כוללת:

 1. ניתוח עלויות: זיהוי וכימות של כל העלויות הקשורות לפרויקט או לארגון, כולל עלויות ישירות כגון עבודה, חומרים וציוד, כמו גם עלויות עקיפות כגון תקורה והוצאות ניהול.
 2. ניתוח תועלת: זיהוי וכימות של כל היתרונות הקשורים לפרויקט או לארגון, לרבות הכנסות, חיסכון בעלויות וניצול הטבות ממשלתיות.
 3. ניתוח עלות-תועלת: השוואה בין העלויות והתועלת של הפרויקט או הארגון כדי לקבוע אם היתרונות עולים על העלויות. ניתוח זה יכול לעזור למקבלי ההחלטות לקבוע אם הפרויקט או הארגון יעילים מבחינה כלכלית.
 4. ניתוח החזר על השקעה: בניית תזרים מזומנים וחישוב ההחזר על ההשקעה עבור הפרויקט או הארגון. ניתוח זה יכול לעזור למקבלי ההחלטות לקבוע אם הפרויקט או הארגון מניבים תשואה על ההשקעה המספקת את בעלי העניין.
 5. ניתוח רגישות: בדיקת ההשפעה של הנחות ומשתנים שונים על היעילות הכלכלית של הפרויקט או הארגון. ניתוח זה יכול לעזור למקבלי החלטות להיערך למספר תרחישים, להיערך לאי ודאויות פוטנציאליים ולפתח תוכניות לצמצומן.
 

בחינת אפקטיביות הביצוע של פרויקט או ארגון:

 1. ניתוח יעדים: סקירת היעדים של הפרויקט או הארגון כדי להבטיח שהם ברורים, מדידים וברי השגה.
 2. מדדי ביצועים: זיהוי, פיתוח ומעקב אחר מדדי ביצועים מרכזיים המתואמים עם המטרות והיעדים של הפרויקט או הארגון. מדדים אלו יהיו כמותיים וניתנים לשליפה ממקורות אמינים ומדויקים בארגון מדידה.
 3. ניתוח בעלי עניין: ניתוח הצרכים והציפיות של בעלי העניין, לרבות הנהלה, לקוחות, בעלי מניות ורגולטורים. ניתוח זה יכול לעזור למקבלי ההחלטות לקבוע אם הפרויקט או הארגון עומדים בצרכים של מחזיקי העניין שלו.
 4. הערכת השפעה: ניתוח ההשפעה של הפרויקט או הארגון על הסביבה הרחבה בה הוא פועל או מתקיים. הערכה זו יכולה לעזור למקבלי ההחלטות לקבוע אם הפרויקט או הארגון יוצרים השפעות חיוביות או שליליות ולזהות הזדמנויות לשיפור.
 5. שיפור מתמיד: יישום מערכת או מנגנון לשיפור מתמיד של תהליכים ושימור האפקטיביות של הפרויקט או הארגון לאורך זמן.
 

בחינה כלכלית מיטבית תכלול את התייחסות ליעילות הכלכלית ולאפקטיביות הביצוע.

הכנת נהלים והטמעתם

נהלים בארגון הם קבוצה של הוראות מתועדות המתארות כיצד לבצע משימה או פעילות ספציפית. הם מספקים מדריך שלב אחר שלב כיצד לבצע משימה באופן עקבי ויעיל, ומבטיחים שכל העובדים יבצעו את אותה המשימה באופן זהה.

נהלים יכולים לכסות מגוון רחב של פעילויות בארגון, לרבות משימות אדמיניסטרטיביות, תהליכי ייצור, בקרת איכות, נהלי בטיחות ושירות לקוחות. ניתן להשתמש בהם כדי להבטיח עמידה בתקנות ובתקנים בתעשייה, לשפר את היעילות והפרודוקטיביות ולהפחית טעויות ובזבוז.

הכנת נהלים כוללת לרוב את השלבים הבאים:

 1. זהה את המשימה או הפעילות הדורש נוהל.
 2. קבע את קהל היעד והשותפים לנוהל.
 3. תאר את השלבים הנדרשים להשלמת המשימה או הפעילות.
 4. כלול את כל הטפסים, התבניות או הרשימות הדרושים.
 5. סקור ובדוק את ההליך כדי לוודא שהוא מדויק ויעיל.
 6. קבל אישור מבעלי עניין רלוונטיים.
 7. שתף בהליך את העובדים וספק הדרכה לפי הצורך.
 8. בצע מעקב ועדכן את הנוהל באופן קבוע כדי להבטיח שהוא יישאר עדכני ויעיל.

נהלים הם כלי חיוני להבטחת עקביות, תאימות ויעילות בתוך ארגון. הם עוזרים לשפר את הפרודוקטיביות, לצמצם שגיאות ולהבטיח שהמשימות יושלמו ברמה גבוהה.

customer focus

Our Services

Exterior Design

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been Lorem Ipsum is simply dummy text.

minh-pham-OtXADkUh3-I-unsplash.jpg

Living Room

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been Lorem Ipsum is simply dummy text.

Certified Firm

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been Lorem Ipsum is simply dummy text.

toa-heftiba-FV3GConVSss-unsplash.jpg

Office Floor

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been Lorem Ipsum is simply dummy text.

הלקוחות שלנו

הלקוחות שלנו

חברות וארגונים בכל סדר גודל מהמגזר הציבורי או המגזר השלישי: משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, תאגידים ממשלתיים וציבוריים ועמותות המגזר השלישי המעוניינים בשיפור יכולת הביצוע, צמיחה עיסקית ופיתוח מנהלים ועובדים.

פרטי התקשרות:

צור קשר